Suigonan / PG 600 (พี จี 600)

สุกร

ชนิดของผลิตภัณฑ์

Suigonan / PG 600 (พี จี 600)

PG600 or Suigonan

เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการตกของไข่ (Ovulation) และเร่งให้แม่สุกรเป็นสัด ทำให้เกิดการผสมพันธุ์ PMSG เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตของไข่ HCG เป็นฮอร์โมนที่เร่งให้ ไข่ตก และทำให้เกิดการสร้าง Corpus luteum ในมดลูก

ข้อบ่งใช้
แม่สุกร
- เร่งเป็นสัดพร้อมกัน หลังหย่านม 1 – 2 วันหลังหย่านม
- ไม่เป็นสัดหรืออาการเป็นสัดไม่ชัดเจน 10 วันหลังหย่านม
- ตรวจการตั้งท้อง ภายใน 80 วันหลังจากผสมพันธุ์ หรือผสมเทียม
แม่สุกรสาว
- ไม่เป็นสัดหรือเป็นสัดไม่ชัดเจน เมื่ออายุ 8 – 10 เดือน
- เร่งให้เป็นสัดก่อนกำหนด ให้เมื่ออายุ 5½ - 6 ½ เดือน หรือ แม่สุกรสาวที่มีน้ำหนัก 85 – 100 กก. อาจจะผสมพันธุ์แม่สุกรได้หลังใช้ยา
ถ้าต้องการให้ได้ลูกมาก ให้ผสมเมื่อเป็นสัดครั้งที่ 2
- การตรวจการตั้งท้อง ภายใน 80 วัน หลังผสมพันธุ์หรือผสมเทียม

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 1 และ 5 โด๊ส

การเก็บรักษา
เก็บในที่มืดและเย็นที่อุณหภูมิ 2 O – 15 O เซลเซียส